Alanäsarna fintrimmar sin organisation

För någon månad sen beslöts vid ett möte i Folkets Hus att det för byns räkning skulle inköpas en defillibrator som kan användas vid hjärtinfarkt tex. Finansieringen av maskinen ordnades så att Kyrkan skulle stå för 1/3, hembygdsföreningen för 1/3, samt bysamfällighetsföreningen för 1/3. Inköpssumman uppgick till 15000 kr så respektive andel blev således 5000 kr. I samband med detta bestämdes också att en kurs i hjärt och lungräddning skulle hållas med Birgitta Cromberger som instruktör. Denna utbildning har nu genomförts den 15 och 22 november, med en för innevånarantalet stor uppslutning.

Maskinen kommer till att finnas tillgänglig på brandstationen, den vet ju alla som brukar vistas i byn var den är benägen. Nyckeln förvaras ju också så att alla kan komma in vid behov av defillibratorn.


Birgitta Cromberger instruktör för utbildningen i hjärt och lungräddning. Hon visar här hur elektroderna skall placeras före en defillibrering, på golvet ser ni vårat övningsobjekt, en docka som heter Anna.


På bilden ses Maj Britt Jonsson,Solveig och Ragnar Persson som övar hjärtlungräddning kompresssioner och inandningar i ett 30/2 tempo. Dvs 30 kompressioner och två inblåsningar, samt vidare i den ordningen.


På bilden ser ni Anders Asserwall utföra kompressioner medans Mona Asserwall och Anders Edman tittar på.


På bilden så ser ni Alanäsarnas nyinköpta defillibrator.


På bilden ser ni Anna som ligger och vilar sig lite på bordet.


På bilden ser ni Birgitta Cromberger,Anna-Lena och Roger Eriksson som verkar diskutera elektrodernas placering på kroppen.


På bilden ser ni Birgitta Cromberger,Leif Liinasaari och Ragnar Persson som placerarar ut elektrodena på Annas kropp.

Med Vänliga Hälsningar / Dan Knutsson / Alanäs 20071123Här nedan har ni chansen att kommentera inköpet av defillibratorn, samt lämna andra synpunkter